Hytterenovasjon, flytting av hyttecontainerar

Renovest IKS ønsker å redusere talet på hytterenovasjonspunkt i regionen. Punkta vi vil oppretthalde er dei som ligg langs den naturlege ferdselsåra til hytteabonnentane.Funksjonen til containerane som står langs vinterstengte vegar vil bli flytta til nærmaste returpunkt. Det vil sei at abonnentane som brukar containeren som står i  krysset mellom Torsdalsvegen og Øysævegen  (Ulvsvatn) og ved Øysædammen må nytte seg av containerane som står ved Likleivane (parkeringsplassen ved skutergarasjane) også sommartid.
Vi ønskjer å fokusere på betre kjeldesortering og vil sette ut ein container for glas/metall på Likleivane returpunkt. 

Tømeplan septik 2015

Her finn du ein foreløpig oversikt over tømeplanen på septiktankar i 2015. Pga at me har starta så tidleg med slamtøming i år kan ver og føreforhold eller andre uforutsette hendingar gjere sitt til at me blir forsinka somme stader.
Tømeplan_2015

Glasscontainer Fyresdal

Glascontaineren ved Lunde - Flaten (Kilegrend) og Ångås ytterst i Kilegrend er fjerna. Næraste glascontainer er returpunktet ved Flyplassen (Verpe) , Rv. 355.

Renovest IKS, Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
Tlf.: 35 06 80 00, fax. 35 06 80 09, e-post: post@renovest.no, org.nr.980 018 725