Gratis levering av hushaldsavfall

Laurdag 30. mai kl. 09.00 - 13.00 er det gratis levering av hushaldsavfall(ikkje treverk) på alle mottaka til Renovest, dvs. Brunkeberg, Skårmoen(Fyresdal), Hovdestadmoen(Åmot) og Vistadmoen(Dalen). Så ta våroppryddinga  og kom og lever avfallet ditt denne laurdagen. Det du leverer gratis denne dagen er møblar, elektrisk avfall, kvitevarer, restavfall og anna hushaldsavfall.


alt


Våropprydding 2015

Rusken_2015

Tømeplan septik 2015

Her finn du ein foreløpig oversikt over tømeplanen på septiktankar i 2015. Pga at me har starta så tidleg med slamtøming i år kan ver og føreforhold eller andre uforutsette hendingar gjere sitt til at me blir forsinka somme stader.
Tømeplan_2015

Glasscontainer Fyresdal

Glascontaineren ved Lunde - Flaten (Kilegrend) og Ångås ytterst i Kilegrend er fjerna. Næraste glascontainer er returpunktet ved Flyplassen (Verpe) , Rv. 355.

Renovest IKS, Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
Tlf.: 35 06 80 00, fax. 35 06 80 09, e-post: post@renovest.no, org.nr.980 018 725