Laurdagsope Renovest IKS

Renovest IKS har laurdagsope i Brunkeberg, Skårmoen, Vistadmoen og Hovdestadmoen følgande laurdagar i sommar:

Laurdag 27. juni kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 25. juli kl. 09.00 - 13.00
Laurdag 29. august kl. 09.00 - 13.00 

 

Tømeplan septik 2015

Her finn du ein foreløpig oversikt over tømeplanen på septiktankar i 2015. Pga at me har starta så tidleg med slamtøming i år kan ver og føreforhold eller andre uforutsette hendingar gjere sitt til at me blir forsinka somme stader.
Tømeplan_2015

Glasscontainer Fyresdal

Glascontaineren ved Lunde - Flaten (Kilegrend) og Ångås ytterst i Kilegrend er fjerna. Næraste glascontainer er returpunktet ved Flyplassen (Verpe) , Rv. 355.

Renovest IKS, Ordalsvegen 63, 3850 KVITESEID
Tlf.: 35 06 80 00, fax. 35 06 80 09, e-post: post@renovest.no, org.nr.980 018 725