Hopp til hovudinnhald

Vistadmoen avfallsmottak er mottaket vårt på Dalen, Tokke kommune. Her tek me i mot avfall frå fastbuande, fritidsabonnentar og mindre mengder frå næringsdrivande.

Som fastbuande eller fritidsabonnent i Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke eller Vinje kommunar kan du levere følgjande avfallstypar inntil 1,5 m3 kostnadsfritt:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farleg avfall (sjå punkt om kva vi ikkje tek imot)
 • Kvite- og brunevarer
 • Glas- og metallemballasje
 • Hageavfall (frå klipp av hekker og busker på bustadtomt )
 • Plast (mjuk emballasjeplast)
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Møblar
 • EPS, XPS, Cellegummi (produsera før 2005 og inneheld farleg avfall)
 • Dekk med og utan felg
 • Impregnera trevirke (deklarerast av Renovest IKS)
 • Hardplast (energiplast)
 • Ikkje brennbart avfall (porselen, keramikk, o.l.)

Følgande avfallstypar kan leverast mot betaling:

 • Små mengder gips
 • Bygg- og rivningsavfall (trevirke, isolasjon, takpapp, glasfibertankar og liknande.)
 • Pallar av tre

Følgjande avfallstypar tek vi ikkje imot:

 • Eksplosivar
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremjande og radioaktive stoff
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)
 • Asbest

Som næringsdrivande kan du i små mengder levere følgjande avfallstypar kostnadsfritt:

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Kvite- og brunevarer
 • Glas- og metallemballasje
 • Jern og metall
 • Dekk med og utan felg

Følgande avfallstypar kan du i små mengder som næringsdrivande levere mot betaling:

 • Plast (mjuk emballasjeplast)
 • Papp og papir
 • Hageavfall (frå klipp av hekker og busker på bustadtomt)
 • Møblar
 • Hardplast (energiplast)
 • Ikkje brennbart avfall (porselen, keramikk, o.l.)
 • Gips
 • Bygg- og rivningsavfall (trevirke, isolasjon, takpapp, glasfibertankar og liknande.)
 • Pallar av tre