Hytterenovasjon i Fyresdal

Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Fyresdal kommune

Renovest arbeider med å få på plass full kjeldesortering for alle hytteabonnentar.

Returpunkt på Kile i Birtedalen

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Kile i Birtedalen, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Returpunkt Verpe

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Verpe, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposar kan du hente på Skårmoen avfallsmottak.

 

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.