Hytterenovasjon i Fyresdal

Sidene er under oppbygging. Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Fyresdal kommune

Renovest arbeider med å få på plass full kjeldesortering for alle hytteabonnentar.

Renovasjonspunkt på Kile i Birtedalen

Det er full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Kile i Birtedalen. Matavfallsposar vert plassera i vatntett beholdar ved informasjonstavla på plassen. Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje ta fleire rullar enn kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

Renovasjonspunkt Verpe

Det er full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Verpe. Matavfallsposar kan hentast på Skårmoen avfallsmottak.

 

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Styre og representantskapsprotokollar