Hytterenovasjon i Kviteseid

Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Kviteseid kommune

Renovest arbeider med å få på plass full kjeldesortering for alle hytteabonnentar.

Renovasjonspunkt i Krossli

Det har nå kome nytt returpunkt med full kjeldesortering av hytteavfall i Krossli. Det er eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Dei gamle containerane i krysset til Vråvegen blir fjerna. Matavfallsposer kan hentast på Joker i Vrådal eller på Nærbutikken på Åmdals Verk.

 

Renovasjonspunkt ved Kviteseid bygdetun og Fjågesund grendehus nedlagt

I forbindelse med innføring av full kildesortering på hytterenovasjonen i Kviteseid kommune er dei gamle avfallscontainerane ved Fjågesund grendehus og ved Kviteseid bygdetun fjerna. I Fjågesund er det etablert nytt returpunkt omlag 100 meter lenger sør for grendehuset ved innkøyringa til Fjågesundvegen 1364. Ved prestegarden i Kviteseid har arealet på motsett side av Cloumannvegen 15 (Bilteknikk Kviteseid) blitt rusta opp med full kildesortering. For dei som har utfartsveg mot Vrådal er det returpunkt ved Vrådal industriområde (Kviteseidvegen 1643A) som også har blitt rusta opp med full kildesortering.

Felles med desse returpunkta er at det er eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje og glas/småmetall. I tillegg er det sett opp eigne skur med hjulbehaldarar for matavfall.

EE-avfall, farleg avfall og store gjenstandar som til dømes møblar, kvitevarer, grillar og liknande skal ikkje leverast på returpunkta, men kan leverast på Brunkeberg avfallsmottak i Ordalsvegen 63, 3850 Kviteseid. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Renovasjonspunkt Fjågesund

I Fjågesund er det etablert nytt returpunkt omlag 100 meter lenger sør for grendehuset ved innkøyringa til Fjågesundvegen 1364. Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Fjågesund, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposer kan hentast på Renovest i Brunkeberg.

Renovasjonspunkt Kilen

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Kilen, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposer kan hentast på Renovest i Brunkeberg.

Renovasjonspunkt Steane

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Steane, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposer kan hentast på Joker i Vrådal.

Renovasjonspunkt Morgedal RA

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet vd Morgedal RA, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposer kan hentast på Renovest i Brunkeberg.

Renovasjonspunkt krysset Åsgrend

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i krysset til Åsgrend, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposer kan hentast på Renovest i Brunkeberg.

Renovasjonspunkt Grisehagen

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Grisehagen, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposer kan hentast på Renovest i Brunkeberg.

 

Fjerning av hyttecontainer bak Vrådal Hotell

Som ein del av prosjektet med planendring av hytterenovasjonen i eigarkommunane, er restavfallscontaineren bak Vrådal Hotell no fjerna. Abonnentar som har nytta dette returpunktet må bruke returpunktet ved Vrådal industriområde. Returpunktet ved Vrådalindustriområde har fullfraksjonering, som vil sei eigne behaldarar for restavfall, papp/papir, glas- og metallemballasje, plastemballasje og matavfall. Bioposar til matavfall kan hentast på Joker Vrådal, og du finn dei ved siden av panteautomaten. På dei nye containerane finn du ein QR-kode du kan scanne med smarttelefonen din. Du får da opp den nye kjeldesorteringsguiden vår, som er til god hjelp for å sortere avfallet ditt riktig. Du finn guiden på fleire språk her: https://renovest.no/nyheter/ny-kjeldesorteringsguide/

Konteinarar for hytteavfall har no sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

 

.

Renovasjonspunkt Fiskebekk

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Fiskebekk, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.  Bioposar til matavfall kan hentast på Joker Vrådal.

Hyttecontainerane ved Breikilområdet, Storodd og nedre del av Skisenteret er fjerna.

 

 

Renovasjonspunkt på toppen i Vrådal Panorama

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på toppen i Vrådal Panorama, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Matavfallsposar kan hentast på Joker Vrådal.

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.