Hytterenovasjon i Seljord

Sidene er under oppbygging. Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Seljord kommune

Renovasjonspunkt på Kvambekkheia

Frå 15.12.2019 vert det innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Kvambekkheia. Matavfallsposar kan du hente gratis på Nærbutikken i Åmotsdal, Matkroken i Øyfjell, Joker Høydalsmo eller i ein av matbutikkane på Rauland Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje taka fleire rullar en kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.