Hytterenovasjon i Seljord

Returpunkt Vebekkdalen,Ulveneset

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Vebekkdalen, Ulveneset, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Bioposar til matavfall kan hentast på Hegna Landhandel eller Meny Seljord. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Containerane ved Garvik Hyttefelt og Seljord RA er nå fjerna.

 

 

Returpunkt Manheimstrondi (Strånd)

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Manheimstrondi, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Bioposar til matavfall kan hentast på Hegna Landhandel eller Meny Seljord. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

 

 

Returpunkt Vefall

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Vefall, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Bioposar til matavfall kan hentast på Hegna Landhandel. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

 

Returpunkt Mandal (ved innkøyring til Langlimvegen 409)

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Mandal, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Bioposar til matavfall kan hentast på Nærbutikken i Åmotsdal, Joker Flatdal, Meny i Seljord eller Matkroken i Øyfjell. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Container i Langlim er nå fjerna.

 

Returpunkt Åmotsdal – Rønjomsgrendi

Det er nå  oppretta nytt returpunkt med full kjeldesortering for hytteabonnentar i Åmotsdal. Det nye returpunktet er på andre sida av brua langs Rønjomsgrendi omlag 250 meter sør-aust for Åmotsdal kyrkje.

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Åmotsdal, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Bioposar til matavfall kan hentast på nærbutikken i Åmotsdal, Joker i Flatdal, Meny i Seljord eller Matkroken i Øyfjell. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Containerane ved Groven landhandel, Åmotsdal sentrum, Gjevarvatn og Lonstaul er nå fjerna. EE-avfall, farleg avfall og store gjenstandar som til dømes møblar, kvitevarer, grillar og liknande skal ikkje leverast her, men kan leverast på Brunkeberg avfallsmottak i Ordalsvegen 63, 3850 Kviteseid.

Returpunkt Svartdal

Det er innført full kjeldesortering på returpunktet i Svartdal, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Matavfallsposer kan hentast på Joker Flatdal. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Returpunkt i Flatdal

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Flatdal, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall.  Matavfallsposer kan hentast på Joker Flatdal. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Returpunkt på Trongkleiv

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Trongkleiv, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Bioposar til matavfall kan hentast på Meny i Seljord. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Hyttecontainerane ved Tresland i Kivledalen og ved Grimås er fjerna, og abonnentar som har nytta desse punkta må no bruke returpunktet på Trongkleiv.

 

 

 

Returpunkt på Kvambekkheia

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Kvambekkheia med eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall.   Matavfallsposar kan du hente på Nærbutikken i Åmotsdal, Matkroken i Øyfjell, Joker Høydalsmo eller i ein av matbutikkane på Rauland. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.