Hytterenovasjon i Seljord

Renovasjonspunkt på Trongkleiv

I veke 39 vart det køyrd ut nye avfallscontainerar til returpunktet på Trongkleiv i Seljord. Returpunktet har no fått fullfraksjonering, som vil sei eigne behaldarar for restavfall, papp/papir, glas- og metallemballasje, plastemballasje og matavfall. Dei nye containerane har innkastluker med diameter 30 cm, så det vert ikkje lenger mogleg å kaste store avfallssekkar i containerane! Bioposar til matavfall kan hentast gratis på Rema 1000 i Seljord. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

På dei nye containerane finn du ein QR-kode du kan scanne med smarttelefonen din. Du får da opp den nye kjeldesorteringsguiden vår, som er til god hjelp for å sortere avfallet ditt riktig. Du finn guiden på fleire språk her: https://renovest.no/nyheter/ny-kjeldesorteringsguide/

Det nye returpunktet får kameraovervaking. Føremålet med dette er å hindre forsøpling av område, samt å sikre at det ikkje vert kasta anna enn hushaldsavfall i containerane. Overtredelsar vil føre til miløjøgebyr pålydande kr 1.500,-

Hyttecontainerane ved Tresland i Kivledalen og ved Grimås vert fjerna når snoen kjem, og abonnentar som har nytta desse punkta må no bruke returpunktet på Trongkleiv.

Har du spørsmål rundt returpunktet, eller hytterenovasjonen i Seljord generelt, ta kontakt med prosjektleiar Tor Erik Sivertsen på telefon 47 68 27 22.

Renovasjonspunkt på Kvambekkheia

Frå 15.12.2019 vert det innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på Kvambekkheia. Matavfallsposar kan du hente gratis på Nærbutikken i Åmotsdal, Matkroken i Øyfjell, Joker Høydalsmo eller i ein av matbutikkane på Rauland Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje taka fleire rullar en kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Styre og representantskapsprotokollar