Hytterenovasjon i Tokke

Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Tokke kommune

Renovest arbeider med å få på plass full kjeldesortering for alle hytteabonnentar.

Returpunkt i Lårdal

 

Det er innført kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Lårdal, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, glas/småmetall, plastemballasje og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.  Matavfallsposar kan du hente gratis på Joker Høydalsmo.

Containerar ved krysset til Dauvi og i Øvre Lårdal er nå fjerna.

 

Returpunkt Sveigen

Det er innført kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet Sveigen, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, glas/småmetall, plastemballasje og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.  Matavfallsposar kan du hente gratis på Nærbutikken Åmdals-Verk eller Lio Auto.

Container ved Holtebru er nå fjerna.

 

Returpunkt Høydalsmo

Det er innført kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet i Høydalsmo, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, glas/småmetall, plastemballasje og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.  Matavfallsposar kan du hente gratis på Joker Høydalsmo.

Container ved Sandvik og i Kvålsgrend er nå fjerna.

 

Returpunkt i Krossli

Det har nå kome nytt returpunkt med full kjeldesortering av hytteavfall i Krossli. Det er eigne containerar for restavfall, papp/papir, plastemballasje, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide. Dei gamle containerane i krysset til Vråvegen blir fjerna. Matavfallsposer kan hentast på Joker i Vrådal eller på Nærbutikken på Åmdals Verk.

 

Returpunkt Dalen Brannstasjon

Det er innført kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet ved Dalen Brannstasjon, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, glas/småmetall, plastemballasje og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.  Matavfallsposar kan du hente gratis på Lio-Auto.

 

Returpunkt på dagparkeringa på Halbjønnsekken

Det er innført kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet ved dagparkeringa på Hallbjønnsekken, med eigne containerar for restavfall, papp/papir, glas/småmetall og matavfall. Er du i tvil på kva som kan kastast i dei ulike avfallsfraksjonane er det klistremerke med QR-kode på containerane med link til kjeldesorteringsguide.  Matavfallsposar kan du hente gratis på Nærbutikken Åmdals-Verk eller Lio-Auto.

Container ved Fyråi er nå fjerna

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.