Hytterenovasjon i Tokke

Sidene er under oppbygging. Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Tokke kommune

Renovasjonspunkt på dagparkeringa på Halbjønnsekken

Frå 15.12.2019 vert det innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet på dagparkeringa på Halbjønnsekken. Matavfallsposar kan du hente gratis på Nærbutikken Åmdals-verk, Lio-Auto eller ein av matbutikkane i Valle. Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje taka fleire rullar en kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

Merk! Eit heilt nytt hytterenovasjonspunkt er under opparbeiding ved dagparkeringa på Hallbjønnsekken. Det nye punktet vert plassera om lag 200 meter lengre vest, mot skisenteret.

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.