Hytterenovasjon i Vinje

Sidene er under oppbygging. Her vil du finne status og plan for innføring av kjeldesortering i Vinje kommune.

Renovest arbeider med å få på plass full kjeldesortering for alle hytteabonnentar.

Juvland (Rauland)

Returpunktet i Juvlandsvegen er flytta opp til brannstasjon/Krossen (ved Raulandsvegen 1729). Vis hensyn då punktet er under opparbeiding og dette vil medføre ein del anleggstrafikk.

Vågslid

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunkta ved Botn Skysstasjon og i Tyrvelid. Matavfallsposar kan du hente gratis på Haukelisæter Fjellstoge, Arbuvollen fjellbutikk eller Esso Edland. Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje taka fleire rullar en kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

Rauland

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet ved Holtardalen og ved Vierli. Matavfallsposar kan du hente gratis på ein av matbutikkane i Krossen eller på Vierli Kafè. Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje taka fleire rullar en kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

Øyfjell

Det er innført full kjeldesortering av hytteavfall på renovasjonspunktet ved Straumekrysset og ved Øyfjell (Trovatn). Matavfallsposar kan du hente gratis på Matkroken Øyfjell . Hugs at bioposar for matavfall er «ferskvare», så ein bør ikkje taka fleire rullar en kva du har tenkt å nytte nokre månader fram i tid.

 

 

Viktig informasjon om ny hytterenovasjonsordning!

Konteinarar for hytteavfall vil få sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

Styre og representantskapsprotokollar