Innføring av kjeldesortering av hytteavfall

Over dei neste åra vil alle hytterenovasjonspunkt få nye konteinarar med sjaktinnkast, innkastopning med diameter 30 cm. Det vil difor ikkje lenger være mogleg å kaste store avfallsekkar i konteinarane. Det vert eigne konteinar for restavfall, plast, papp/papir, glas- og småmetall samt eigne dunkar for matavfall. Restavfall og plast skal vera «innpakka» og kastast i vanlige plastposar.

I hovudmenyen, under fana «hytterenovasjon», finn du kommunevis status for framdrifta av prosjektet.