Hopp til hovudinnhald

Renovest IKS har no etablera eit nytt hyttereturpunkt med full kildesortering langs Harkjellstaulvegen på Rauland. Punktet ligg omlag 100 meter inn på Harkjellstaulvegen frå FV362. Det vil i løpet av veke 34 bli satt opp eigne skåp inne i matavfallsskura der det kan hentas matavfallsposar. Matavfallsposane er ferskvare og det er større risiko for lekkasje om dei blir for gamle. Det er difor lurt å hente nye posar med jamne mellomrom i staden for å «bunkre opp». Returpunkta ved Steinbakken og Raulandsfjell vil no bli avvikla.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: post@renovest.no eller på telefonnummer 350 68 000.