Dette kan du levera på attvinningsstasjonane

Dette kan du levera på attvinningsstasjonane

BRUNKEBERG AVFALLSMOTTAK – SKÅRMOEN AVFALLSMOTTAK – VISTAD AVFALLSMOTTAK – HOVDESTAD AVFALLSMOTTAK

Er du privatperson kan du levera følgjande avfallstypar utan gebyr (gratis):

 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farleg avfall (sjå punkt om kva vi ikkje tek imot)
 • Kvite-/ brunvarer
 • Glas- og metallemballasje
 • Hageavfall (frå klipp av hekker og busker på bustadtomt )
 • Plast (mjuk emballasjeplast)
 • Papp og papir
 • Jern og metall
 • Møblar
 • Tekstilar, sko og klær/ty (til ombruk eigne innsamlingscontainerar/UFF)
 • EPS, XPS, Cellegummi (produsera før 2005 og inneheld farleg avfall)
 • Dekk med og utan felg
 • Impregnera trevirke (små mengder maks 300 kg / deklarerast av Renovest IKS)
 • Hardplast (energiplast)
 • Ikkje brennbart avfall (porselen, keramikk, o.l.)

 

NB! Leveransar større enn anslagsvis 300 kg / ordinær personbilhengar (max 1,5 m2 ) vil det bli fakturera.

 

Følgende avfallstyper kan leverast mot betaling:

 • Gips
 • Bygg- / rivingsvirke (trevirke, isolasjon, takpapp, glasfibertankar, isopor o.l.)
 • Vindauga
 • Pallar av tre (eingongs- og europallar og liknande)

 

Gebyr bereknast i stk, volum eller vekt (berre Brunkeberg Avfallsmottak)

 

Følgjande avfallstypar tek vi ikkje imot:

 • Eksplosivar
 • Ammunisjon
 • Fyrverkeri
 • Infeksjonsfremjande og radioaktive stoff
 • Gassflasker (med unntak av propan og butan)

Kviteseid, 20.12.2016 / rev. 08.06.2017