Elektronisk deklarering av farleg avfall

Alle som driv næringsvirksomhet og produserar farleg avfall har plikt til å levera dette til godkjent mottak , og det må deklarerast.

Miljødirektoratet innførte 01.mai 2016 elektronisk deklarering og dermed er det slutt på papirskjemaene som tidligare blei bruka.

Bedrifta di må registrere seg på Avfallsdeklarering.no for å få levert  farleg avfall. Dette gjer ein via altinn, sjå brukarveiledning.

 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/avfallsdeklarering_brukerveiledning.pdf