Endra hentedag av avfall Bil 1

Frå 01.03.2021 vert hentedagen av avfallet endra frå tysdag til måndag. Grunnen til dette er for å få ei jamnare deling av tal på abonnentar på desse to rutene. Ruta det gjeld er frå krysset mellom Nordbygdivegen og E-134 og og heile vegen opp til krysset til Ordalsvegen.

Ved spørsmål ta kontakt på tlf 35068000.

Styre og representantskapsprotokollar