Framdriftsplan for tøming av slamavskiljarar 2022

Her er den foreløpige framdriftsplanen for tøming av slamavskiljarar. Vi gjer merksam på at det kan bli endringar undervegs.

Trykk her for å sjå den foreløpige planen.