Hugs å sikre lasta

Når du fraktar avfallet ditt til avfallsmottaket er det viktig at du sikrar lasta på tilhengaren slik at den ikkje dett av. Dette er viktig både for din egen og andre trafikantar sin sikkerheit.

Her er bilde av ein tilhengar som er rett sikra :

Sikring av last

Sikring av last 2

Lagre