Levering av landbruksplast

Vi har no etablert mottak av landbruksplast på alle Renovest IKS sine bemanna avfallsmottak.  Vi har følgjande bemanna mottak i regionen:

Brunkeberg: Ope måndag, tysdag, onsdag og fredag frå kl. 08.00 – 14.30, torsdag kl. 08.00 – 19.00.

Hovdestadmoen (Åmot): Ope onsdagar kl. 14.00 – 19.00 og fredagar kl 09.00 – 15.00.

Vistadmoen (Dalen): Ope tysdagar kl. 14.00 – 19.00

Skårmoen (Fyresdal): Ope måndagar kl. 14.00 – 19.00

God sortering er viktig for at dette skal bli ei varig ordning, jf link til guide under – hugs:

  • Kvit folie skal haldast avskilt frå farga (den har lågare verdi for mottakar)
  • Fjern forrestar, pressegarn, rundballenett, samt jord og stein.
  • Storsekkar og gjødselsekkar er pr. i dag restavfall og skal ikkje vere med.

Sjå også guide til kildesortering her:

https://www.grontpunkt.no/media/2814/gp_kildesorteringsguide_2015_2.pdf