Levering av plast

Dersom kapasiteten på plastdunken din er for liten kan du fortsatt bruke gule plastsekkar. Sett sekken ved siden av dunken så tek renovatøren den med seg når det er henting av plast. Ved behov for større dunk til plast, ta kontakt med Renovest, 35068000.