Levering av avfall til mottak

Gratis å levere hushaldsavfall for hushaldsabonnentar (gjeld ikkje treverk og bygg -/rivingsavfall)

Tidligare gratisbongar for levering av hushaldsavfall fell vekk.

Det er nå gratis for alle våre hushaldsabonnentar å levera hushaldsavfall til bemanna mottak. (gjeld ikkje treverk og bygg-/rivingsavfall)

Bruk av firmabil ved levering av hushaldsavfall blir å rekne som næringsavfall, og skal betalast for etter gjeldande prisliste.