Renovasjonskalender 2020

Frå 2020 endrar Renovest på henterutinane sine. Restavfall og papir blir nå henta kvar tredje veke. Iløpet av 2020 skal me også hente ein ny fraksjon heime hos abonnentane, glas-og metall emballasje, som blir henta kvar 6. veke. Plast blir henta kvar 3. veke og matavfall blir henta kvar 2. veke. Restavfall og papir mini blir henta kvar 6. veke. Målet med den nye ordninga er å kjeldesortere meir og produsere mindre restavfall, samtidig som vi utnyttar ressursane betre.

Last ned renovasjonskalender for 2020