Samledunkar for glas/metall og plastemballasje

Vi har no starta utkøyring av samledunkar til glas/metall og plastemballasje. Det er mange dunkar som skal ut, og vi kan ikkje få ut dunkane til alle på ein gong.

Dersom du ønskjer hente dunkane dine sjølv, kan dei hentast på attvinningsstasjonen i Brunkeberg.

Ring oss på tlf 35068000 på førehand