Slik kastar du feittet etter matlaging

Feitt i steikepanna/langpanna og stivna (avkjølt) feitt fjernar du med tørkepapir og kastar det i matavfallet. Feitt som ikkje stivnar samlar du i tett emballasje og leverar det på avfallsmottaka.  Viktig! Feitt skal ikkje skyljast ned i utslagsvask eller do, då dette fører til tettte avlaupsrør, problem med pumpestasjonar, reinseanlegg og slutthandsaming av slam.