Tøming av slamavskiljarar 2021

Her er framdriftsplan på tøming av private slamavskiljarar for 2021. Vi gjer merksam på at det kan bli endringar iløpet av sesongen, derfor vil alle få SMS-varsling ca. to veker før tømedato.

Styre og representantskapsprotokollar