Utvida opetid på Vistadmoen avfallsmottak

Frå 01.01.2022 utvida vi opetida på Vistadmoen avfallsmottak på Dalen til to dagar i veka.

Tysdagar: Ope kl 14.00-19.00

Torsdagar: Ope kl 09.00-15.00