Vinnar i returkartonglotteriet

Vi gratulerar Eva Skaiaa som vinnar av  kr 100.000 i returkartonglotteriet. Vi oppmodar alle til å ta del i returkartonglotteriet. Kanskje du er den heldige vinnaren neste gong.  Gå inn på https://renovest.no/renovasjon/returkartonglotteriet/ for å lese meir.

Styre og representantskapsprotokollar