Ansatte

 • Toralf Orekåsa

  Dagleg leiar

  E-post: toralf.orekaasa@renovest.no
  Mobil: 948 79 898

 • Elsa Ann Hauglid

  Driftsleiar

  E-post: elsa.hauglid@renovest.no
  Mobil: 977 11 142

 • Ingebjørg Lauvik

  Administrativ leiar

  E-post: ingebjorg@renovest.no
  Telefon: 35 06 80 00

 • Åse Helene Bø

  Sekretær

  E-post: ase.helene.bo@renovest.no
  Telefon: 35 06 80 00

 • Arild Thomassen

  Fagarbeider (renovasjon)

  Mobil: 975 01 281

 • Olav Gjersund

  Spesialarbeider (vedlikehald)

  Mobil: 950 77 056

 • Kjetil Å. Solnes

  Fagarbeider(renovasjon)

  Telefon: 35 06 80 00

 • Gunleik Berge

  Driftsoperatør

  Telefon: 901 03 596

 • Neri Kringlebu

  Fagarbeider(renovasjon)

 • Gunnar Aalandslid

  Sjåfør hyttebil

 • Jostein Sandvik

  Fagarbeider(renovasjon)

  Mobil: 91674220




Styret

 • Åge Verpe

  Styreleiar

  E-post: aageve@vinje.kommune.no

 • Pernille Margrete Sørdal

  Styremedlem

 • Kjersti Bergland

  Styremedlem

 • Torunn Raftevold Rue

  Styremedlem

 • Gunnar Gulliksen

  Styremedlem