Hopp til hovudinnhald

Kva kastar eg kor?


Det meste av hushaldningsavfallet hentast heime hos deg, mens noko av avfallet må bringast til våre bemanna mottak. Saman skal me legge opp til mest mogleg kjeldesortering.

Desse fraksjonane vert henta heime hjå deg

Ovannemde avfallsfraksjonar kan du også levere kostnadsfritt på våre bemanna mottak.

Oversikt over kor ditt næraste mottak er og kva som kan leverast der finn du her.