Hopp til hovudinnhald

Standard abonnement

Ein  husstand med standard abonnement får tildela følgande:

 • Ein 120 liters behaldar til restavfall
  Tøming kvar 3. veke
  Restavfall puttast i vanleg plastberepose og knytast før kasting i behaldar.
 • Ein 120 liters behaldar til papp- og papir
  Tøming kvar 3. veke
  Papp/papir flatpakkas (eventuelt rivast opp) og kastast laust i behaldar.
 • Ein 120 liters behaldar til matavfall
  Tøming kvar 2. veke
  Matavfall puttast i biopose og knytast før kasting i behaldar.
  Nærmar du deg tom for bioposar kan du knyte ein tom pose på dunken din.
  Då leverer renovatøren ut ein ny rull med bioposar ved neste avfallshenting.
 • Ein 140 liters behaldar til plastemballasje
  Tøming kvar 3. veke
  Plastemballasje puttast i vanleg plastberepose og knytast før kasting i behaldar.
 • Ein 140 liters behaldar til glas- og metallmeballasje.
  Tøming kvar 6. veke
  Glas og metallemballasje kastast laust i behaldar.

Kontakt oss dersom du treng større behaldar til papp/papir eller plastemballasje!

Miniabonnement

Du kan søkje kommunen om miniabonnement dersom det berre er ein person i husstanden. Utstyr er som for vanleg abonnement, men hentefrekvensen er sjeldnare på restavfall og papp/papir.

 • Restavfall
  Tøming kvar 6. veke
 • Papir/papp
  Tøming kvar 2. veke
 • Matavfall
  Tøming kvar 3. veke
 • Plastemballasje
  Tøming kvar 6. veke
 • Glas- og metallmeballasje.
  Tøming kvar 6. veke

Samledunkar

Der det er mogleg, og spesielt der det tett bebyggelse, anbefaler me at det etablerast fellesdunkar. Der det er naudsynt kan kommunen pålegge ei slik ordning jamfør avfallsforskrifta §8.

Næringsabonnement

Treng du eit abonnement på avfallstenester for verksemda di finn du meir informasjon her.