Hopp til hovudinnhald

Hytterenovasjonsordning

Det er like viktig å sortere avfall når ein er på hytta, som når ein er heime. Avfall frå hytta sorterast på same måte om vanleg hushaldningsavfall og bringast til eit av våre hyttereturpunkt. Som hytteabonnent i Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke eller Vinje står du fritt til å nytte det returpunktet som passar deg best.

Om lag halvparten av hyttereturpunkta er nå oppgradert med moglegheit for full kjeldesortering.
Oversikt over kor dei ulike returpunkta er plassera, og kva avfallsfraksjonar du kan levere på kvart returpunkt finn du her.


Desse fraksjonane kan du levere på våre nye hyttereturpunkt

Det er ikkje alt avfall som kan leverast på hyttereturpunkta. Farleg avfall, møblar, kvitevarer og liknande kan i staden leverast kostnadsfritt på eit av våre bemanna avfallsmottak.

Kor ditt næraste mottak er, opningstider og kva avfall som kan leverast finn du her.