Hopp til hovudinnhald

Renovasjon næring


Renovest IKS tek i mot dei fleste typar avfall på hovudmottaket i Brunkeberg.

Plastemballasje, Papp- og papiravfall, metall, glas- og småmetall og EE-avfall kan du som næringsdrivande levere gratis på Hovudmottaket i Brunkeberg.

Me tilbyr også utleige og tøming av avfallsbehaldarar og containerar til de fleste avfallsfraksjonar, og i ulike størrelsar.

Frå 2023 er verksemder som genererer hushaldningsliknande avfall pålagt å sørge for separat innsamling av utsortert hushaldningsliknande matavfall, plastavfall, papp- og papiravfall, glas- og metallemballasjeavfall og park- og hageavfall.

Frå 2025 vil det også bli plikt til utsortering av tekstilavfall.

Renovest har faste ruter over heile Vest-Telemark for både restavfall, papp- og papiravfall, plastavfall, matavfall og glas- og metallemballasjeavfall. Størrelse og type behaldarar/containerar kan me saman finne ut av i forhold til kva behov du har.

Ta gjerne kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod på renovasjonstenestar.