Hopp til hovudinnhald

Me leiger ut ulike containerar til ulike avfallsfraksonar i størrelsar frå 4 – 35 m3.

Me har lukka botntømte containerar, opne eller lukka liftcontainerar og opne eller lukka krokcontainerar.

Me tilbyr både korttidsutleige og langtidsutleige av containerar og behaldarar.

Ta kontakt med oss for eit uforpliktande tilbod.
Tlf.: 350 68 000 eller e-post: post@renovest.no

Treng du eit abonnement for hushaldningsliknande avfall frå di næringsverksemd finn du meir informasjon her.