Renovasjon

Avfall og kloakk har blitt eit stort miljøproblem og myndighetene har gjennom globale avtaler, eigne lover og forskrifter kome med skjerpa krav.

Overordna mål i framtida’s avfallshandtering er:

  • Unngå at avfall vert produsert
  • Ombruk av materiell
  • Gjenbruk av materiell
  • Energigjenvinning av avfall

Renovest har tilrettelagt innsamlingsordningane for å møte desse måla. For gode resultat er vi avhengig av at DU tek sorteringsjobben slik myndighetene krev.

Husk at alle bekkar små skaper ei stor å!