Returkartonglotteriet

Dette er Returkartonglotteriet

Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc.

Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier à kr. 10.000 og 4 premier à kr. 100.000.

 

  • Seks rene drikkekartonger stappes ned i den sjuende. Dette utgjør en «kubbe». Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkkartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.
  • Deltager skriver navn og telefonnummer på kubben og leverer denne i papirdunken. Da har man ett lodd.
  • Nytt frå 01.01.2022 er at du også kan levere inn enkeltkartongar i lotteriet.
  • Kubber trekkes på 86 forskjellige trekkesteder, spredd over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning. Det gjennomføres trekninger 4 ganger i året.
    Vinnerne blir kontaktet.

Visste du at…

I Norge forbruker vi over to millioner drikkekartonger daglig. Totalt er forbruket på vel 750 millioner drikkekartonger. Det tilsvarer over 20.000 tonn. Hver innbygger produserer i gjennomsnitt 420 kg avfall hver i året (2009). Drikkekartonger er laget av jomfrulig fiber og kan ha både seks og syv nye liv fremfor seg. Utsorterte drikkekartonger brukes til produksjon av bl.a. frokostblanding- og frossenpizza esker.

Ler mer på Grønt Punkt sine sider