Returpunkt

Vi har 4 typer returpunkt.

 1. Betjent mottak
  Her tek vi imot dei fleste avfallsfraksjonar.
 2. Ubetjent returpunkt
  Dette er containerar som er sett ut slik at hushaldningsabonnentar kan levera papir/papp, glas/småmetall og nokre plassar også tekstiler.
 3. Hyttereturpunkt
  Dette er containerar som er sett ut for å ta imot avfall frå hytter. Dei fleste har sortering som for hushaldningsabonnentar, men i tillegg er der restavfallscontainer.
 4. Miljøstasjonar
  Desse er utover betjente mottak plassera på bensinstasjonar. Her kan hushaldnings-/hytteabonnentar levere farleg avfall.

For å finne ditt næraste returpunkt gå inn på lenka under:

https://renovest.no/renovasjon/min-renovasjon/

Styre og representantskapsprotokollar