Styre-/representantskapsprotokollar

Styre og representantskapsprotokollar

Navn
2019-02-05 Protokoll styremøte Last ned PDF
2019-04-10 Protokoll styremøte Last ned PDF
Protokoll styremøte 29.04.2019 Last ned PDF
Protokoll styremøte 19.06.2019 Last ned PDF
Protokoll styremøte 24.09.2019 Last ned PDF
Protokoll styremøte 05.11.2019 Last ned PDF
Protokoll styremøte 03.12.2019 Last ned PDF
Protokoll styremøte 13.12.2019 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte I 29.04.2019 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte II 13.12.2019 Last ned PDF
Protokoll styremøte 03.03.2020 Last ned PDF
Protokoll styremøte 22.06.2020 Last ned PDF
Protokoll styremøte 07.10.2020 Last ned PDF
Protokoll styremøte 04.11.2020 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte 29.04.2020 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte 04.11.2020 Last ned PDF
Budsjett 2021 og Økonomiplan 2022-2025 Last ned PDF
Protokoll styremøte 02.03.2021 Last ned PDF
Protokoll styremøte 28.04.2021 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte 28.04.2021 Last ned PDF
Protokoll styremøte 06.10.2021 Last ned PDF
Protokoll styremøte 03.11.2021 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte 03.11.2021 Last ned PDF
Protokoll styremøte 13.12.2021 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte 28.04.2022 Last ned PDF
Protokoll styremøte 15.09.2022 Last ned PDF
Protokoll styremøte 12.10.2022 Last ned PDF
Protokoll representantskapsmøte 02.11.2022 Last ned PDF