Hopp til hovudinnhald

Hyttereturpunktet på Vierli er nå utvida og det er sett opp nye botntømte containerar til restavfall, papp/papir, glas- og metallemballasje og plastemballasje.

Skuret til matavfall vil på kort sikt bli bytta ut med to nye skur. I dei nye skura vil det også bli moglegheit til å hente seg ut nye matavfallsposar.

Røde Kors har planer om å bygge om det gamle matavfallskuret til eit skur for mottak av pant.

På dei to siste åra har kjeldesorteringsgraden frå fritidsabonnentar i Renovest sin region nesten dobla seg, noko som er ei veldig bra utvikling!

Takk for at dykk sorterar på hytta også, fortsett slik!